CZ
EN
ES
CZ
EN
ES

Právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno dne 21. února 2024
Účinné od 21. února 2024

Tato zásady ochrany osobních údajů popisují politiku Pilsner Bar Marbella, AV. DUQUE DE AHUMADA, 14, EDIF. PANORÁMICO, MÍSTO 2, Málaga 29602, Španělsko, e-mail: info@pilsnerbarmarbella.es, telefon: 951 024 623 o sběru, používání a zveřejňování vašich informací, které sbíráme při používání našeho webu (https://pilsnerbarmarbella.com/). (“Služba”). Přístupem nebo používáním služby souhlasíte se sběrem, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, neptejte se na službu.

Můžeme tuto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme na službě. Nově přepracované zásady budou účinné 180 dní ode dne, kdy byly zveřejněny na službě, a vaše další přístup nebo používání služby po tomto datu bude představovat váš souhlas s revidovanými zásadami ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku.

Jak sdílíme vaše informace:
Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených okolností, jak je popsáno níže:

– Marketingové agentury
– Analytika
– Sběr a zpracování dat


Požadujeme od takových třetích stran, aby používaly osobní údaje, které jim předáme, pouze pro účely, pro které byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je zapotřebí k plnění uvedeného účelu.
Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit za následujícími účely: (1) k dodržování příslušných zákonů, nařízení, soudního rozhodnutí nebo jiného právního procesu; (2) k vynucení vašich smluv s námi, včetně této zásady ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše použití služby porušuje práva třetích stran. Pokud je služba nebo naše společnost sloučena nebo převzata jinou společností, vaše informace budou jednou z aktiv, které jsou převedeny novému vlastníkovi.

Vaše práva:
V závislosti na platném zákoně můžete mít právo na přístup a opravu nebo vymazání svých osobních údajů nebo obdržení kopie svých osobních údajů, omezení nebo námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás, abychom sdíleli (portovali) vaše osobní údaje jiné entitě, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli k zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u orgánu státní moci a další práva, která mohou být relevantní v souladu s platnými zákony. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nám napsat na info@pilsnerbarmarbella.es. Na váš požadavek odpovíme v souladu s platným právem.
Pamatujte, že pokud nám nedovolíte sbírat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas se zpracováním pro požadované účely, nemusíte mít přístup k nebo používat služby, pro které byly vaše informace požadovány.

Cookies atd.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto sledovací technologie používáme a vaše možnosti v souvislosti s nimi, odkazujeme vás na naši zásady používání souborů cookie.

Bezpečnost:
Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a použijeme rozumná bezpečnostní opatření k zabránění ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací pod naší kontrolou. S ohledem na vnitřní rizika však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a proto nemůžeme zaručit ani zaručit bezpečnost žádných informací, které nám přenášíte, a tak činíte na vlastní nebezpečí.

Odkazy na třetí strany a použití vašich informací:
Naše služba může obsahovat odkazy na jiné